ДОСТЪПНОСТ

Достъпни са за всеки, който може да използва компютър и дават шанс за участие на ученици, които може би не са част от извънкласни или спортни дейности.

НЕ ПРОСТО ХОБИ

Видеоигрите са страст на милиони ученици по света. Ангажираността с интереса им е предпоставка за създаването на благоприятна среда за развитие на умения и формиране на социални връзки, докато се занимават с това, което ги интересува.

STEM НАСОЧЕНОСТ

Заниманието по интереси по електронни спортове попада в тематичните STEM направления, тъй като е тясно свързано с дигитални умения и креативност, компютърни технологии и математика. Включването на електронните спортове в училищата е нестандартен и иновативен начин за мотивация на учениците да продължат бъдещето си кариерно развитие в STEM сфери.

ЦЕННИ УМЕНИЯ

Ценни умения, които не са част от нито един стандартен тест, а се търсят от всеки работодател.

АНАЛИТИЧНО МИСЛЕНЕ

АНАЛИТИЧНО МИСЛЕНЕ

Пътят към победата включва не само безупречнo изпъленение, но и изключителна стратегия. Всичко това изисква бързо стратегическо и аналитично мислене, както и умения за креативно решаване на проблеми и вземане на решения.

РАБОТА В ЕКИП

РАБОТА В ЕКИП

Всички игри, които предлагаме са отборни и успехът в тях изисква екипна работа, комуникационни и лидерски умения – изключително ценни и търсени от всеки работодател.

СПОРТСМЕНСТВО

СПОРТСМЕНСТВО

Учениците ще покажат своите талант и умения, но и ще демонстрират уважение към съперника и висок спортен дух – независимо дали печелят или губят. Справянето с неуспеха и контрола над емоциите в такива моменти учат учениците как да не се отказват и да продължават да преследват целите си.

КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ

Гейминг индустрията се развива с много бързи темпове от година на година, а с нея расте и броят на кариерните пътища. Сферите за развитие са многобройни, като най-популярните са свързани с програмиране, гейм дизайн, управление на проекти, продукти и събития, продажби, маркетинг и други.