Започването на занимание по интереси по електронни спортове във вашето училище е лесно!

SEL предоставя на преподавателите всеобхватна учебна програма, наречена „Гейминг концепции“.

Програмата е със STEM насоченост и фокус върху придобиване на ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците. Всичко това през призмата на видеоигрите и електронните спортове! По този начин интересът им към игрите и ученето чрез преживяване се пренасят в класната стая и спомагат за повишаването на образователните резултати, ангажираността, уменията и постиженията на учениците. Това ще ги направи успешни в професиите на бъдещето!

„Гейминг концепции“ е занимание по интереси с разработена и адаптирана учебна програма, подходяща за ученици 5-12 клас и готова за интеграция в училищата. Акцент е социално-емоционалното учене. Подходящи да водят заниманието са както ИТ преподаватели и учители с интерес към гейминга и електронните спортове, така и учители без технически познания или опит в игрите.

Защо да се включите?

Ползи за училищата

  • Първо по рода си иновативно занимание по интереси за България
  • STEM и практическа насоченост
  • Шанс да ангажира и мотивира ученици, които не участват в други извънкласни и спортни дейности
  • Повишение на успеха и посещаемостта

Ползи за учителите

  • Достъп до напълно разработена учебна програма, включваща разпределение на темите и времеви график на часовете
  • Готова за интеграция – без нужда от планиране на уроци
  • Менторска подкрепа – съвети и консултации
  • Възможност за участие в мрежа от преподаватели в страната, където да дискутират, обменят опит и методи на преподаване и оценяване, и планират съвместни инициативи

Ползи за учениците

  • Достъп до учебна програма “Гейминг концепции”
  • Работа по индивидуални и групови проекти и задачи
  • Шанс да се състезават в School Esports League Season 3
  • Развитие на важни преносими умения, които могат да помогнат за проправянето на път към други кариери в други сфери
  • Социална интеграция – достъпно за всички
  • Създаване на нови приятелства и позитивни емоции
  • Чувство за принадлежност, постижение и признание
  • Учи учениците как да се държат в онлайн гейминг среда
  • Насърчава здравословния начин на живот чрез физическа активност и здравословно хранене


Имате въпроси или искате да започнете занимание по интереси “Гейминг концепции” във вашето училище?

Пишете ни