Всеки играч е задължен да се запознае с правилата преди започване на участието си в School Esports League, както и да ги спазва стриктно. Записвайки се за School Esports League, Вие се съгласявате с всички правила и условия описани тук. Администраторите и организаторите на турнира имат правото да вземат дисциплинарни мерки при нарушаване на правилника. Актуализацията на правилата, както и уведомяване на участниците за промени в тях са приоритет за нас, но в определени обстоятелства може да не е възможно. В случай на непредвидени обстоятелства или несъответствие, решенията на администраторите и организаторите ще бъдат считани за финални.

При възникване на проблеми, моля свържете се с администратор и капитана/ръководителя на опонента Ви. Също така сме наясно, че могат да бъдат допуснати неволни грешки или нарушения на правилата. В този случай, а и когато не сте сигурни дали да се обърнете към администратор, също Ви съветваме да го направите, за да се избегнат евентуални по-големи усложнения.

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Условия за участие
  1.1 Училища
  1.2 Ученици
  1.3 Отбори
 2. Структура на турнира
 3. Настройки на играта
  3.1 Версия
  3.2 Сървърни настройки
  3.3 Карти (map pool)
  3.4 Вето на карти
  3.5 Warmup
  3.6 Паузи
  3.7 Пауза от админ
  3.8 Комуникация
  3.9 Закъснения и отлагане на мачове
  3.10 Отговорност за оборудването на играчите
  3.11 Сървърни проблеми
  3.12 Правила за зрители
 4. Спортсменско поведение
  4.1 Нарушения
  4.2 Санкции
 5. Други
  5.1 Анти-чийт – FACEIT Client Anti-cheat
 6. Правила за събития на живо
 7. Прилагане на правилата

ПРАВИЛА

1. Условия за участие

1.1 Училища

За да може учебно заведение да участва в School Esports League, трябва да е част от училищата, които провеждат занимание по интереси „Гейминг концепции“ за ученици 5-12 клас.

1.2 Ученици

Изискванията към всеки ученик за участие в SEL са:

 • Да бъде записан в училище, което понастоящем има право да участва в School Esports League.
 • Да бъде 5-12 клас.
 • Да има регистриран акаунт в платформата toornament.com.
 • Да има Steam акаунт с CS2, свързан към техния акаунт в toornament.com и faceit.com.
 • Обидни имена на Steam/FACEIT профили, in-game имена и аватари не се позволяват (дали се счита за обидно е по преценка на администраторите).
 • Имената на Steam/FACEIT профилите, in-game именатa и аватарите на играчите не може да съдържат имена на спонсори и организации, които се считат за неподходящи от организаторите или промотират: хазарт/хазартни уебсайтове, порнография, алкохол, тютюн/цигари или оръжия (ако не сте сигурни се свържете с администраторите).
 • Промяна на Steam ID или FACEIT nickname на играчите трябва да бъде обявена пред екипа на SEL.
 • Учениците не могат да се състезават за повече от едно учебно заведение и повече от един отбор в рамките на една учебна година.

1.3 Отбори

 • Всеки отбор трябва да има капитан, който заедно с ръководителя на занимание по интереси „Гейминг концепции“, ще бъде контактното лице за другите отбори и екипа на SEL (капитанството може да се променя през сезона).
 • Отборите трябва да се състоят от най-малко 5 ученика. Позволени са до 4 резерви.
 • Всички ученици в отбора трябва да посещават същото учебно заведение.
 • Обидни имена и лога на отбори не се позволяват (дали се счита за обидно е по преценка на администраторите).
 • Имената и логата на отборите не може да съдържат имена на спонсори и организации, които се считат за неподходящи от организаторите или промотират: хазарт/хазартни уебсайтове, порнография, алкохол, тютюн/цигари или оръжия (ако не сте сигурни се свържете с администраторите).
 • Резервните играчи трябва предварително да са включени в отбора. Смени по време на мач са позволени само поради технически проблеми и след одобрението на администраторите.

2. Структура на турнира

 • Всеки отбор играе 1 среща седмично срещу друг отбор в лигата.
 • Срещите се провеждат през уикенда. Пълният график ще бъде достъпен след записването на всички отбори.
 • Всички срещи се провеждат в сървъри на FACEIT.
 • Всички срещи от Плейсмънт фазата са във формат BO1 (една карта), а тези от редовния сезон са във формат BO2 (две карти).
 • Всички срещи от Плейоф фазата са във формат BO3 (2 от 3 игри).
 • Всички срещи от полуфиналната фаза са във формат BO3 (2 от 3 игри).
 • Финалната среща е във формат BO3 (2 от 3 игри).
 • Всички срещи се провеждат в стандартен 5v5 формат.
 • При равенство в редовното време се играят продължения (Overtime) в следния формат:

  Начални пари (startmoney): $10,000

  MR6 формат (играят се по 3 рунда от страните до спечелването на 4 рунда от един от отборите)

3. Настройки на играта

3.1 Версия

Мачовете ще се провеждат на последната версия на CS2. Играта трябва да е обновена чрез платформата Steam за достъп до сървърите.

3.2 Сървърни настройки

mp_maxrounds 24
mp_roundtime 1.92
mp_startmoney 800
mp_freezetime 15
mp_c4timer 40
sv_pausable 1
ammo_grenade_limit_default 1
ammo_grenade_limit_flashbang 2
ammo_grenade_limit_total 4
sv_coaching_enabled 1

Настройки за продължения (Overtime)

mp_overtime_maxrounds 6
mp_overtime_startmoney 10000

3.3 Карти (map pool)

Всички мачове се провеждат на актуалния за момента официален състезателен сбор от карти (active duty map pool).

de_anubis
de_mirage
de_inferno
de_overpass
de_ancient
de_nuke
de_vertigo

3.4 Вето на карти

BO1 – отборите се редуват, като премахват по една карта до оставането на една карта. Страната на започване на отборите ще се определи от рунд с ножове (knife round)

BO2 – отборите се редуват, като премахват по една карта до оставането на две карти. Страната на започване на отборите ще се определи от рунд с ножове (knife round)

BO3 – формат за вето на карти в този случай е:

Отбор А премахва една карта
Отбор Б премахва една карта
Отбор А избира първата карта за игра (Отбор Б избира страна на започване)
Отбор Б избира втората карта за игра (Отбор А избира страна на започване)
Отбор А премахва една карта
Отбор Б премахва една карта
Последната останала карта бива избирана като третата карта за игра (knife round за определяне на страна на започване)

3.5 Warmup

Играчите трябва да се присъединят към сървъра в рамките на 5 минути, в които капитаните на двата отбора трябва да напишат “!ready” (без кавички) в чата на играта, в противен случай мачът ще бъде прекратен. Капитанът на отбора, който не е написал гореспоменатата команда е възможно да получи служебна загуба по преценка на екипа на SEL. Мачът ще стартира с рунд с ножове. Капитанът на спечелилият този рунд отбор избира от коя страна (T/CT) предпочита отборът му да започне срещата, като използва командите “!stay” или “!switch”, в зависимост от избора му. В случай, че капитанът не избере страна в рамките на 1 минута, системата произволно ще избере такава вместо него.

3.6 Паузи

Всеки отбор може да паузира играта в края на даден рунд или по време на фрийз тайм (по технически или тактически причини, като трябва да поясни коя от двете в чата в играта). Играта може да се паузира по време на текущия рунд само от администратор от SEL, след като бъде уведомен и прецени, че ситуацията го налага. Максималното време за пауза е 180 секунди на отбор (ако е техническа пауза – 10 минути или до разрешаване на проблема). Комуникация между играчите е позволена само по времето на тактически паузи. След изтичането на таймера, мачът продължава.

3.7 Пауза от админ

Админ на SEL може да нареди пауза на мача или да въведе командата за пауза по всяко време и по всякаква причина по своя преценка.

3.8 Комуникация

Комуникацията с администарторите на SEL се извършва на български език. Комуникацията в играта и платформата също се провежда на български език. Комуникацията между отборите в играта и платформата задължително трябва да следва стандартите на спортсменско поведение, за чието спазване следи екипът на SEL.

3.9 Закъснения и отлагане на мачове

 • От отборите сe очаква да се явяват навреме за всички игри.
 • Всички играчи трябва да са в лобито в насроченото време на започване. При неявяване, моля свържете се със SEL администратор, който ще вземе крайно решение относно дадената среща.
 • Всеки отбор има право да отложи мач веднъж в месеца, в случай че няма възможност да се яви в пълен състав за двубоя.
 • При повторно отлагане на мач от същия отбор в рамките на същия месец ще бъдат наложени санкции от екипа на SEL.
 • Отборите са длъжни да са в пълен състав от 5 играчи, за да бъдат счeтени за готови да започнат игра. Ако играч прекъсне връзката по време на игра, играта може да продължи 4v5 (4 срещу 5, с бот на мястото на напусналия играч) или да бъде паузирана според секция 3.6.
 • Капитаните на отборите ще получат допълнителни инструкции за организирането и провеждането на отложените мачове.

3.10 Отговорност за оборудването на играчите

 • Всеки играч е отговорен за осигуряването на работещо оборудване – компютърен хардуер, периферни устройства, интернет връзка и захранване. Проблем с оборудването на играчите не е приемлива причина за закъснение или паузиране на играта извън рамките на позволеното, независмо от конкретната причина.

3.11 Сървърни проблеми

При технически проблем извън контрола на играчите (краш на играч или сървъра), администратор ще възобнови рунда с помощта на функцията за backup and restore на CS2, но в някои случаи може да реши да преиграе дадения рунд или целия мач.

 • Ако проблемът се случи в първата минута на рунда, преди да бъде нанесена щета и опонента или администратора са оведомени веднага, рундът ще бъде рестартиран.
 • Ако проблемът се случи по време на рунда и след като са нанесени щети и изходът на рунда все още може да бъде определен (например само 1 играч е изхвърлен, а другите не са), тогава рундът няма да бъде преигран или рестартиран. Рундът ще продължи и ще бъде зачетен. Специални изключения могат да бъдат направени, ако нанесените щети са незначителни, например случайно нанасяне на щети от съотборник в началото на рунда или нанесени незначителни щети на противниковия отбор от отбора, засегнат от техническия проблем.
 • Ако проблемът се случи по време на рунда, след като са нанесени щети и изходът на рунда не може да бъде определен (например проблем/краш със сървъра), мачът ще бъде възстановен до началото на рунда.
 • Ако проблемът се случи по време на рунда, след като са нанесени щети и изходът на рунда е очевиден (например единия отбор пази оръжия с оставащи 10 секунди до края), но не може да бъде продължен поради проблем със сървъра например, тогава рундът ще бъде присъден на отбора, който би го спечелил.
 • При възникването на проблем(и) със сървърите, който възпрепятства рестартирането на рунда или възстановяването на играта до момента на възникване на проблема, играта се рестартира и започва отначало (0:0).

Мачът няма да бъде спрян и/или рундът рестартиран или преигран в случай на очевидна грешка от страна на играч (например закупуване на грешно оръжие).

3.12 Правила за зрители

SEL може да избере среща, която да предава на живо в официалния си Twitch канал. Избраните срещи имат следните особености:

 • Екипът на SEL трябва да получи достъп до игралните лобита.
 • Играчите трябва да изчакат индикация от кастърите, че са готови преди да започнат мача.
 • Избраните от SEL мачове не могат да бъдат стриймвани от трети лица (без изричното позволение на SEL).
 • За мачове, които не са избрани от SEL – трети лица могат да стриймват срещите като използват GOTV, след като уведомят екипа на SEL и получат позволение.
 • Играчите могат да използват треньор, който не играе, но може да наблюдава срещата, използвайки слот за треньор (“coach slot”). Освен треньори, на други зрители не е позволено да са в сървъра без изричното позволение на SEL.

4. Спортсменско поведение

От учениците се очаква да поддържат и спазват принципите на спортсменството и честната игра по време на турнира. Ученици, които не ги спазват подлежат на санкции.

4.1 Нарушения

Следните действия се смятат за нечестна игра и са абсолютно забранени от SEL, като могат да доведат до сериозни санкции не само за играча, но и за целия отбор:

 • Използването на хакове, всякакъв вид външен софтуер или модификации на играта, които могат да доведат до преднина за играча или целия отбор.
 • Използването на всякаква форма на външен скрипт (anti-flash, bhop, burst fire, center view, fps, jumpthrow, no recoil, ratechanger, stop shoot, stop sound, tooltips и т.н.).
 • Умишленото използване на бъгове в игра за спечелването на предимство.
 • Минаването през стени, подове, покриви и така наречниq sky-walking.
 • Поставянето на бомбата на недостъпно място. Това не включва плантове, където няколко играчи са нужни за нейното обезвреждане.
 • Буустването с помощта на съотборник е позволено, освен на места където текстурите, стените и подът стават прозрачни.
 • Flash бъгове, както и използването на HE/Flash/Smoke throw скриптове.
 • Pixel-walking (заставане или клякане на невидими места и т.н.).
 • Ползването на 16-битова графика.
 • Използването на чужд акаунт (освен ако не е обсъдено с екипа на SEL).
 • Умишлено прекъсване на връзката (disconnection) без изрично посочена причина.
 • Договорки между отборите относно крайния резултат на среща(и), с цел ощетяване на трети отбор.
 • Уговорки за разделяне на награден фонд или други форми на компенсация.
 • Умишлено губене на игра за компенсация или по каквото и да е друга причина, или опит да се убеди друг играч да го направи.
 • Изпращане или получаване на сигнали (електронни или други), които могат да могат да доведат до нечестна игра.
 • Тормоз над други ученици (вербален тормоз, груби/вулгарни действия, неспортсменско поведение, обидни забележки, неуважение, директни или индиректни заплахи, расизъм, сексизъм, хомофобия). Това правило се отнася и за публични социални мрежи, стриймове или комуникация по време на игра между играчи онлайн, както и по време на събития на живо.
 • „Тролване“, използване на функции в играта, за да се попречи умишлено на качеството на игра на другите ученици в играта
 • Всяко друго действие, бездействие или поведение, което по преценка на екипа на SEL, нарушава тези правила и/или стандартите за честна и почтенна игра, установени от SEL.

4.2 Санкции

Всеки играч или отбор, който се опита или прояви нечестна игра или неспортстменско поведение ще бъде санкциониран от SEL. Санкциите включват, но не са ограничени до:

 • Лишаване от право за избиране на страна на започване в настояща или бъдеща среща.
 • Лишаване от право за премахване на карти при вето в настояща или бъдеща среща.
 • Официално предупреждение.
 • Служебна загуба на карта.
 • Служебна загуба на цял мач, състоящ се от повече от една игра (например BO2 или BO3).
 • Временно изключване на ученик.
 • Доживотна забрана (бан) на ученик.
 • Отнемане на спечелени точки или квалификационно място.
 • Отнемане на награди.
 • Дисквалификация на отбор от School Esports League Season 4.
 • Отстраняване на отбора от бъдещи издания на School Esports League.

Повтарящи се нарушения подлежат на ескалиращи санкции до, включително, отстраняване от участие в бъдещи издания на School Esports League. Важно е да се отбележи, че санкциите невинаги се налагат последователно. Член на екипа на SEL, по собствена преценка, например може да наложи най-строгите мерки на играч за първо нарушение, в зависимост от действието на посочения играч.

5. Правила за събития на живо

Поради практически причини не всички правила в този правилник може да се отнасят за събитията на живо – те може да изискват допълнителни и/или други правила, които ще бъдат предоставени на класиралите се ученици. Те може да включват, но да не са ограничени до:

 • Коригирани санкции за закъснение и неявяване.
 • Допълнителни правила относно периферните устройства.
 • Допълнителни правила относно създаването на лоби в играта.
 • Допълнителни правила относно правата за излъчване на срещи.

Ако отбор не може да се яви на финалите на живо, тяхното място ще бъде заето от следващия отбор в класирането.

5. Други

5.1 Анти-чийт – FACEIT Client Anti-cheat

Всички срещи от SEL Season 4 (CS2) ще се провеждат във FACEIT и употребата на техния анти-чийт клиент е задължителна за всички играчи. FACEIT Client Anti-cheat може да бъде изтеглен от https://www.faceit.com/en/anti-cheat.

6. Правила за събития на живо

Поради практически причини не всички правила в този правилник може да се отнасят за събитията на живо – те може да изискват допълнителни и/или други правила, които ще бъдат предоставени на класиралите се ученици. Те може да включват, но да не са ограничени до:

 • Коригирани санкции за закъснение и неявяване.
 • Допълнителни правила относно периферните устройства.
 • Допълнителни правила относно създаването на лоби в играта.
 • Допълнителни правила относно правата за излъчване на срещи.

Ако отбор не може да се яви на финалите на живо, тяхното място ще бъде заето от следващия отбор в класирането.

7. Прилагане на правилата

В случай, че отбори не могат да разрешат несъгласие помежду си, трябва да се свържат със SEL админ и да предоставят подходящи материали като например чат хронология/скрийншотове и т.н. според случая, ако е приложимо. Всички решения относно тълкуването и прилагането на тези правила са по преценката на административния екип на SEL, чиито решения са финални. Тези правила могат да бъдат променяни и допълвани, когато това се изисква от административния екип на SEL за гарантиране на честна и почтенна игра.